Stawki wiekowe i płaca minimalna w Holandii (2014) PDF Drukuj Email

startW Holandii płaca minimalna (minimumloon) jest uregulowana prawnie. Jej wysokość ustala się dwa razy do roku (1 stycznia i 1 lipca). Wynagrodzenie pracownika najemnego w wieku powyżej 23 lat, nie może być niższe, niż obowiązująca stawka płacy minimalnej. Dotyczy to również pracowników zatrudnionych przez polskie firmy i agencje pracy tymczasowej, wykonujących pracę na terenie Holandii. W przypadku pracowników poniżej 23 roku życia, obowiązują stawki płacy minimalnej dla młodzieży. Ustawowa stawka płacy minimalnej dotyczy pełnego wymiaru czasu pracy, jaki obowiązuje w danej branży. W praktyce jest to od 36 do 40 godzin tygodniowo. Poniżej podajemy stawki aktualne od 1 stycznia 2014 roku. Można je znaleźć także na stronie SZW.

 

Płaca minimalna w Holandii od 1 stycznia 2014 roku:

minimumloon

Legenda:

Leeftijd - wiek pracownika

Per maand - miesięcznie

Per week - tygodniowo

Per dag - dniówka

Uwaga!

1) Podane w tabelce stawki zarobków są kwotami minimalnymi ! Oznacza to, że żadna osoba pracująca w Holandii nie może otrzymywać wynagrodzenia (brutto - czyli przed potrąceniem podatku) mniejszego niż podano wyżej. Wszelkie dodatki czy potrącenia stosowane przez pracodawcę to osobna sprawa, i nie należy ich łączyć z minimumloon. Na pasku wynagrodzenia powinny się one znajdować poniżej kwoty netto (po opodatkowaniu).

2) Stawki wiekowe nie są obligatoryjne dla pracodawcy. To znaczy że pracownik w wieku na przykład 20 lat, może otrzymywać zarówno pełne wynagrodzenie, jak i minimum ustalone dla jego wieku (patrz tabelka).

Dodatkowo, podajemy poniżej aktualne minimalne stawki za godzinę pracy:

minimumloon

Dyskryminacja ?

Wielu młodych Holendrów nadal uważa stawki wiekowe za jaskrawy przejaw dyskryminacji:


Artykuł 21 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej (z 2000 roku):


1. Jakakolwiek dyskryminacja ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub światopogląd, opinie polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną jest zakazana.


(wiatraczek.nl/Internet)

 
© 2010-2015 wiatraczek.nl | archiwalne forum | reklama u nas