Czas pracy

 • Praca i pobyt
 • /
 • Informacje ogólne
 • /
 • 14 00:00:00 sierpnia
 • /
 • 0 komentarzy
Czas pracy

Holenderskie przepisy prawne określają wymiar czasu pracy. Możesz pracować maksymalnie 12 godzin pod rząd i maksymalnie 60 godzin tygodniowo. W okresie 16 tygodni, średnia liczba godzin pracy nie może jednak przekroczyć 48 godzin tygodniowo.

czytaj więcej >

BEZPIECZEŃSTWO PRACY

BEZPIECZEŃSTWO PRACY
 • Praca i pobyt
 • /
 • Informacje ogólne
 • /
 • 14 00:00:00 sierpnia
 • /
 • 0 komentarzy

W Holandii pracodawcy i pracownicy wspólnie odpowiadają za bezpieczne warunki pracy. Pracownik powinien być dobrze poinformowany o przepisach i zasadach bhp, oraz otrzymać jasne instrukcje. Jeśli praca jest niebezpieczna lub pracownicy mają kontakt z niebezpiecznymi substancjami, pracodawca musi zapewnić im nieodpłatnie właściwe środki ochrony indywidualnej.

czytaj więcej >

Zasiłek rodzinny/emerytura

Zasiłek rodzinny/emerytura
 • Praca i pobyt
 • /
 • Służba zdrowia i opieka socjalna
 • /
 • 14 00:00:00 sierpnia
 • /
 • 0 komentarzy

W Holandii każdy ma prawo do podstawowej emerytury (AOW). Dotyczy to zarówno pracowników, jak i osób prowadzących działalność na własny rachunek. Realizacją przepisów o emeryturze AOW zajmuje się SVB. Za każdy rok pracy w Holandii nabywa się prawo do 2% AOW. Emerytura AOW jest wypłacana po osiągnięciu wieku emerytalnego.

czytaj więcej >

Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych
 • Praca i pobyt
 • /
 • Służba zdrowia i opieka socjalna
 • /
 • 14 00:00:00 sierpnia
 • /
 • 0 komentarzy

Jeśli straciłeś pracę, a nie dojeżdżałeś co tydzień lub częściej ze stałego miejsca zamieszkania w Polsce do pracy w Holandii, możesz ubiegać się w Holandii o zasiłek dla bezrobotnych (WW), który przyznaje UWV. Warunkiem koniecznym jest pozostanie w Holandii i aktywne poszukiwanie pracy. W razie powrotu do Polski, o zasiłek należy ubiegać się w Polsce. W niektórych przypadkach można przez maksymalnie trzy miesiące po powrocie do Polski zachować prawo do...

czytaj więcej >

Niezdolność do pracy

Niezdolność do pracy
 • Praca i pobyt
 • /
 • Służba zdrowia i opieka socjalna
 • /
 • 14 00:00:00 sierpnia
 • /
 • 0 komentarzy

Jeśli choroba trwa dłużej niż dwa lata i niezdolność do pracy wynosi co najmniej 35%, można ubiegać się w UWV o rentę z tytułu niezdolności do pracy (WIA-uitkering). Formularz wniosku o przyznanie renty WIA otrzymasz pocztą z UWV.

czytaj więcej >

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej