Polacy w Holandii też mogą głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego!

  • Praca i pobyt
  • /
  • Informacje ogólne
  • /
  • 1 maja 2019
  • /
  • 0 komentarzy
  • /
  • Archiwalny

Polacy w Holandii też mogą głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego!

Obywatele polscy stale mieszkający na terytorium RP a obecnie przebywający za granicą, będą mogli oddać swój głos w specjalnie utworzonych obwodach głosowania wyłącznie osobiście. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w niedzielę, 26 maja 2019 roku, w godzinach od 7:00 do 21:00.

W Holandii zostały utworzone dwa obwody głosowania:

Obwód głosowania nr 96, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Haga

Ambasada RP
Alexanderstraat 25
2514 JM Den Haag

Obwód głosowania nr 97, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Meterik

MFC de Meulewiek
St. Jansstraat 2a
5964 AC Meterik

Osoby uprawnione do głosowania za granicą

Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego ma osoba, która:

- najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
- nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
- nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
- nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
- posiada ważny polski paszport, a w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, ważny dowód osobisty; a w przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego - obywatelem polskim - ważny paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość,
- zostanie wpisana do spisu wyborców.

Spis wyborców

Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego osoby zamierzające wziąć udział w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców. Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do Konsulatu ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REJESTRACJI WYBORCÓW e-WYBORY: ewybory.msz.gov.pl Zgłoszenia w formie elektronicznej można dokonać najpóźniej do dnia 24 maja 2019 roku (włącznie).

pe

Więcej szczegółowych informacji na www.wybory-europejskie.eu 

oraz na stronie Ambasady RP w Hadze: haga.msz.gov.pl/glosowanie_za_granica

Bądź na bieżąco!

FB

(holandia.online/wnl/foto(s):Pixabay,archiwum)

Dodaj komentarz

Uznajemy wolność słowa i poglądów każdego naszego Czytelnika, jednak dodając swoje komentarze, prosimy o stosowanie się do zasad "netykiety". Dziękujemy.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Komentarze

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej